KyrkAs livförsäkring

KyrkAs livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina närstående om du skulle avlida.

Glatt barn som leker med förälder

Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp vilket ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situationen som uppstår. Ersättningen uppgår till 10 prisbasbelopp. Dödsfallskapitalet betalas i första hand till maka/make eller sambo, i andra hand till arvingar.  Du behöver inte lämna in någon hälsodeklaration men vara fullt arbetsför *. För ändring av förmånstagarförordnande behöver du fylla i ett förmånstagarförordnande, denna blankett finner du under Försäkringsdokument och förklaringar. 

* Fullt arbetsför är den som: 

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkning, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande