Predikan i kyrka.

Medlems­försäkringar

Samtliga av de försäkringar vi erbjuder

KyrkAs Sjukvårds­försäkring Bas

Om du blir sjuk och hamnar i vårdkö kan effekten bli lång sjukskrivning med stort lidande och ekonomiska effekter för dig och familjen. Sjukvårds­försäkring riktar sig till dig som snabbt vill få tillgång till privat vårdgivare.

Läs mer

Ansök

KyrkAs Barn & Ungdoms­försäkring

Vad är viktigare att försäkra än barnen? Många tror att barnen skyddas via skola eller övriga samhället men tyvärr är det en uppfattning som sällan stämmer. Barn- och ungdomsförsäkring är en försäkring som ger ersättning vid permanent skada på grund av sjukdom eller olycksfall.

Läs mer

Ansök

KyrkAs privatjuridik 

Vi vet vikten av att känna sig trygg både i arbetslivet och privat. Därför kan du och din närmaste familj nu få privatjuridisk hjälp i både stort och smått.

Läs mer

Ansök

Livförsäkring

När någon avlider får det stora konsekvenser för alla i familjen. En livförsäkring syftar till att ge din familj och dina närmaste ekonomisk trygghet om du avlider i förtid. Från försäkringen utbetalas ett skattefritt belopp till den förmånstagare du angivit.

Läs mer

Ansök

Olycksfall

Olycksfallsförsäkringen tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka.

Läs mer

Ansök

Hemförsäkring

I ditt medlemskap har du tillgång till hemförsäkring, läs mer här.

Läs mer här