KyrkAs olycksfallsförsäkring

Ungdomar leker i naturen.

KyrkAs olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation i de fall fall du skulle drabbas av en skada till följd av en olycka. Förutom att försäkringen kan ersätta olika kostnader, så kan den framförallt ge ersättning om olycksfallet leder till en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta som blir bestående. Försäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk. Försäkringen uppgår till 30 prisbasbelopp.